Detta är ett erbjudande från NDS Elektronik till 3L Förvaltningssystems kunder att köpa BPRINT Blankettserver till ett mycket förmånligt pris i samband med Nordeas övergång från Postgiro till PlusGiro som skedde den 18 mars 2005

Priset för en standardlayout för aviutskrift inkl kundlogotype enligt exempel 1 och 2 nedan är 14.900:- exkl moms. Från 3L System tillkommer en integrationskostnad på 8.000:- för ett komplett driftsatt system. Övriga anpassningar debiteras enligt standardprislista.

Med BPRINT Blankettserver skapar man effektiva och mycket prisvärda blankettlösningar. Ett stort antal kunder finns inom stat och kommun, sjuk- och hälsovård, sjöfart, försvarsmakten och privat verksamhet.

BPRINT är i denna applikation tätt integrerat med 3L Basic/3L Pro, se bilden till vänster. BPRINT erbjuder utskrift av de nya PlusGiroavierna liksom Bankgiro.


Man kan välja att skriva ut avi endast med specifikationsruta, avi med specifikationsruta och 1 st inbetalningskort för t.ex en månadsavisering samt avi med 3 st inbetalningskort som passar för kvartalsavisering. BPRINT tillsammans med 3L Basic/3L Pro används av såväl små som stora kunder som AMF Pension och FortifikationsVerket.

Med den integrerade PDF-modulen (levereras med en gratis demoversion) i BPRINT kan utskrifter också visas på skärm precis som de kommer att se ut vid utskrift.

Några blankettexempel:

1. Brf Norrgården (standardlayout)
2. AMF Pension (standard)
3. FortV (kundanpassad)
4. T&T Förvaltnings AB (kundanpassad)
  Kontakt BPRINT:

Sven Nordblad
Mobil 070-59 55 174
Tel 08-36 09 55
Övriga uppgifter se nedan
  Kontakt 3L System:

Stefan Silfverkrantz
Mobil 070-727 16 62
Tel 08-705 38 00
 

 

BPRINT Blankettserver3L SystemAdobe Reader behövs för blankettexempel